Prešovská cimbalová struna

Výsledky súťaže

6.5.2016

 

Kategórie:

Meno a priezvisko:

Škola:

 

Umiestnenie:

 

1.kat.

Dominik Jurči

 

ZUŠ Jantárová Košice

Bronzové pásmo

 

Emma Ďurčová

 

ZUŠ Valaliky

Zlaté pásmo

 

Ľubomír Mucha

 

ZUŠ Lipany

Bronzové pásmo

 

Richard Sukovský

 

ZUŠ Jantárová Košice

Strieborné pásmo

 

Sofia Skapinyeczová

 

ZUŠ Moldava nad Bodvou

Strieborné pásmo

 

Natália Šulíková

 

ZUŠ Lipany

Strieborné pásmo

2.kat.

Charlie Hudi

 

ZUŠ Jantárová  Košice

 

Zlaté pásmo

 

 

Barbora Gbúrová

 

ZUŠ Jantárová  Košice

 

Strieborné pásmo

 

Tamara Tresová

 

ZUŠ Bernolákova Košice

 

Zlaté pásmo

3.kat.

Tomáš Korán

 

ZUŠ Valaliky

 

Strieborné pásmo

4.kat.

Laura Sopoligová

 

ZUŠ Valaliky

 

Strieborné pásmo

 

Noemi Fedoriaková

 

ZUŠ Bernolákova Košice

 

Zlaté pásmo

 

Juraj Mražík

 

ZUŠ Bernolákova Košice

 

Bronzové pásmo

 

Adam Mydla

 

ZUŠ A. Dubčeka Vranov n.Topľou

 

Bronzové pásmo

 

5.kat.

Stanislava Lenártová

 

ZUŠ Raslavice

 

Bronzové pásmo

 

 

Eva Danková

 

ZUŠ Valaliky

 

Strieborné pásmo

6.kat.

Ema Tresová

 

ZUŠ Bernolákova Košice

 

Zlaté pásmo

 

Alica Takáčová

 

ZUŠ Moldava nad Bodvou

 

Strieborné pásmo

 

 

Dáša Szanyiová

 

ZUŠ Bernolákova Košice

 

Zlaté pásmo

Laureátka  súťaže

 

Lea Jeníková

 

SZUŠ DAMA Prešov

 

Strieborné pásmo

 

 

Kristína Daňková

 

ZUŠ Giraltovce

 

Bronzové pásmo

 

 

Základná umelecká škola Jána Pöschla bola založená 28. augusta 1992. Sídli na ulici Prostějovská 36 v Prešove a v súčasnosti ju navštevuje približne 670 žiakov. Škola je plnoorganizovaná, teda vyučujú sa v nej štyri umelecké odbory: hudobný, v ktorom vyučujeme hru na takmer všetkých hudobných nástrojoch, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor. Svoje pôsobenie naša ZUŠ rozšírila na elokované pracoviská na sídlisko Sekčov, Bernolákova ulica č.17 (výtvarný odbor)  a do obce Fintice, kde na miestnej základnej škole s materskou školou pracuje výtvarný a hudobný odbor. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych hudobných a komorných zoskupení, tanečných telies, ktoré reprezentujú školu na rôznych spoločenských, kultúrnych a súťažných podujatiach či festivaloch. Od roku 2013 po podpísaní zmluvy o spolupráci je naša ZUŠ zaradená medzi umelecko-edukačné inštitúcie so statusom Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.  

Pre viac informácii o našej škole a jej histórii navštívte sekciu O škole

V prípade zájmu o štúdium na našej škole získate viac informácií v sekcii Štúdium

 
 

Kontakt